callcentrum

Efektívne riešenie pre oslovenie existujúcich a nových zákazníkov. Spolu so službami direct mailing a e-marketing umožňuje oslovenie cieľovej skupiny respondentov z oblastí B2B a B2C podľa potrieb zadávateľa. Získavanie nových obchodných kontaktov, udržiavanie zákazníkov, prieskum trhu, dohadovanie obchodných stretnutí, aktualizácie databáz. To sú silné nástroje telemarketingu, vďaka ktorým maximalizujete efektivitu komunikácie s partnermi a zákazníkmi.
Aktívny telemarketing – odchádzajúce hovory (Outbound):
- dohodnutie stretnutí Vašim obchodným zástupcom
- predaj služieb a tovaru cez telefón
- aktualizácia klientských databáz
- telefonické oznámenia
- prieskum trhu a verejnej mienky
- podpora predaja
- kontrola doručenia tlače
- vymáhanie pohľadávok

Pasívny telemarketing – prichádzajúce hovory (Inbound):
- Informačné linky 24 hod. o výrobkoch a službách,
- vrátane obsluhy liniek
- zákaznícky servis, help desk
- príjem a spracovanie objednávok, súťaží
- koordinačné centrum pre obchodníkov