online marketing

Určený pre komunikáciu so zákazníkmi, pre propagáciu výrobkov a služieb elektronicky. (Internet, Intranet, GSM). Čoraz viac obľúbená forma direct marketingu pre relatívne nízke náklady, ekologické hľadisko a atraktivitu pre oslovených zákazníkov. Tento druh marketingu poskytuje flexibilitu, pretože môže byť upravený v podstate kedykoľvek (napr. škálu produktov, ich ceny a inovácie).
E-mailing
Návrh a personalizácia e-mailov, ich hromadné rozoslanie a v prípade požiadavky aj návrh a realizácia feedbacku.

SMS/MMS direct
Hromadné rozoslanie personalizovaných SMS/MMS správ, prijímanie SMS správ a ich spracovanie.

Web marketing
Podpora kampaní prostredníctvom internetových stránok. Ako súčasť komplexných kampaní tvorí veľmi silný nástroj na komunikáciu so zákazníkmi. Poskytujeme kompletné poradenstvo ako aj technické zabezpečenie a vytvorenie internetových stránok.