predaj a prenájom databáz

Aktuálnosť kontaktných údajov ako aj presné zacielenie cieľovej skupiny sú rozhodujúce faktory úspešnosti a efektivity direct marketingových kampaní. Ponúkame prenájom a zakúpenie kontaktných údajov právnických osôb a subjektov (B2B) a fyzických osôb (B2C). Disponujeme jednou z najrozsiahlejších a najkvalitnejších databáz v Slovenskej Republike. Okrem slovenských databáz sa zameriavame aj na iné krajiny ako sú Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Nemecko a iné.
Prenájom
Ide o cenovo dostupnejšie riešenie, kde použijeme kontaktné údaje cieľovej skupiny na daný direct marketingový nástroj, ktorý zrealizujeme pod našou „strechou“.

Predaj
V prípade že klient preferuje realizáciu produkcie direct marketingovej kampane vo vlastnej réžii resp. v inej spoločnosti, cieľovú skupinu s kontaktnými údajmi si môže zakúpiť na neobmedzené použitie.

Profilácia
Definovanie cieľovej skupiny potenciálnych zákazníkov. Na základe dlhodobých skúseností vytvoríme profil cieľovej skupiny. V prípade že si chce klient definovať cieľovú skupinu sám, poskytneme mu zoznam štandardných kritérií. Prípadne navrhneme, aké iné možnosti kritérií je možné použiť.